Kurs prawo jazdy kategorii B - Szczecin

Kurs na prawo jazdy kat. B jest podstawowym szkoleniem w ofercie szkoły jazdy. Jest przeznaczony dla osób, które chcą zdobyć uprawnienia do prowadzenia pojazdów osobowych, zarówno prywatnie, jak i w celach zawodowych. Prawo jazdy B jest też podstawą do rozszerzania kwalifikacji o kolejne kategorie czy też uzyskania świadectwa kwalifikacji zawodowej, niezbędnego do pracy w zawodzie kierowcy.

W ofercie naszej szkoły znajdują się kursy dla dorosłych oraz uczniów. Zdajemy sobie sprawę, że o własnym aucie marzą już nastolatki. Ponieważ przepisy dopuszczają możliwość rozpoczęcia kursu jeszcze przed ukończeniem 18. roku życia (pod warunkiem jego ukończenia i podejścia do egzaminu państwowego po uzyskaniu pełnoletniości), organizujemy również specjalne kursy dla uczniów. Ile kosztuje prawo jazdy dla takich kandydatów? Dowiesz się z naszego cennika.

Na kursy prawa jazdy kat. B w ośrodku szkoleniowym MOBIL auto może się zapisać każdy, kto ma odpowiednią motywację do ukończenia szkolenia i zdania egzaminu, a także:

 • ukończył 18 lat (ma 17 lat i 9 miesięcy oraz pozwolenie rodziców lub opiekunów na udział w szkoleniu),
 • uzyskał pozytywną opinię lekarza,
 • założył Profil Kandydata na Kierowcę w wydziale komunikacji w Szczecinie.

 

Zakres kursu teoretycznego i praktycznego

Kurs na prawo jazdy kat. B jest organizowany i prowadzony w zgodzie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców. W myśl tego dokumentu zajęcia na kursie kat. B obejmują:

 • 30 godzin zajęć teoretycznych,
 • 30 godzin zajęć praktycznych.

Zajęcia teoretyczne można zaliczyć przez Internet za pośrednictwem naszej platformy e-learningowej nauki jazdy, jeśli wybierzesz tę opcję kursu. Stwarzamy też możliwość skorzystania z zajęć dodatkowych lub rozszerzonej formy kursu (40 godzin) oraz organizujemy wykłady indywidualne. Priorytetem jest dla nas perfekcyjne przygotowanie kursantów, niezależnie od szybkości, z jaką opanowują poszczególne zagadnienia.

Część teoretyczna kursu na prawo jazdy kat. B obejmuje tematy takie jak:

 • budowa, eksploatacja oraz obsługa auta,
 • ogólne zasady bezpiecznego poruszania się po drodze,
 • zagrożenia dla bezpieczeństwa jazdy ze strony kierowcy,
 • zasady oceny warunków drogowych,
 • bezpieczeństwo dzieci i dorosłych podczas jazdy,
 • znajomość znaków drogowych,
 • podstawowe manewry,
 • zasady poruszania się po rondach i skrzyżowaniach,
 • oświetlenie pojazdu,
 • dokumentacja i kontrole drogowe,
 • pierwsza pomoc przedmedyczna,
 • postępowanie po wypadku lub kolizji drogowej,
 • typowe błędy kierowców.

Zajęcia kończą się egzaminem wewnętrznym, którego zaliczenie jest równoznaczne z dopuszczeniem do jazd praktycznych. Egzamin wewnętrzny jest również istotnym źródłem informacji dla kursanta, ale i dla nas, na co należy zwrócić szczególną uwagę na dalszym etapie kursu.

Podczas szkolenia praktycznego na prawo jazdy kat. B kandydat poznaje i ćwiczy rozmaite manewry oraz uczy się prowadzenia pojazdu w różnych warunkach drogowych. W programie są między innymi elementy takie jak jazda sportowa, z nawigacją i ekologiczna, ruszanie ze wzniesienia czy parkowanie. Po zakończeniu zajęć oraz zaliczeniu egzaminu wewnętrznego uczestnik kursu może zapisać się na egzamin państwowy.

W przypadku uzyskania negatywnego wyniku egzaminu państwowego nie poddajemy się! Najlepszym wyjściem będzie zapisanie się na jazdy doszkalające, dzięki którym uzyskane dotąd umiejętności zostaną jeszcze lepiej wypracowane, a już wykonana praca nie zostanie zaprzepaszczona. Z doświadczenia wiemy, że dobrze jest zrobić to jak najszybciej, ponieważ z czasem powrót za kierownicę staje się coraz trudniejszy i wywołuje więcej negatywnych emocji.

 

Uprawnienia, jakie daje kat. B

Prawo jazdy kat. B uprawnia do prowadzenia samochodów osobowych, ale i innych pojazdów:

 • pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej (dmc) nieprzekraczającej 3,5 t z wyjątkiem autobusu lub motocykla;
 • pojazdów z przyczepą lekką o dmc nieprzekraczającej 750 kg;
 • pojazdów samochodowych z przyczepą o dmc zespołu do 3,5 t;
 • mikrobusów do 9 miejsc siedzących;
 • ciągników rolniczych;
 • pojazdów wolnobieżnych stosowanych w rolnictwie, budownictwie i leśnictwie, takich, których prędkość jazdy nie przekracza 25 km/h — kombajnów, kosiarek, sadzarek, forwarderów, harwarderów, skiderów, harwesterów, koparek, walców, równiarek, ładowarek, wózków transportowych, widłowych, podnośnikowych i teleskopowych.


+48 732 582 582