Prawo jazdy kat. B - kurs podstawowy

Kurs na prawo jazdy kat. B jest podstawowym szkoleniem w naszej ofercie. Jest przeznaczony dla tych osób, które chcą zdobyć uprawnienia do prowadzenia pojazdów osobowych, zarówno prywatnie, jak w celach zawodowych. Prawo jazdy B jest też podstawą do rozszerzania kwalifikacji o kolejne kategorie czy też o uzyskanie świadectwa kwalifikacji zawodowej, niezbędnego do pracy w zawodzie kierowcy.
Zdajemy sobie sprawę, że o własnym aucie marzą już nastolatki. Ponieważ przepisy dopuszczają możliwość rozpoczęcia kursu jeszcze przed ukończeniem 18-go roku życia (pod warunkiem jego ukończenia i podejścia do egzaminu państwowego po uzyskaniu pełnoletniości), organizujemy również specjalne kursy dla uczniów. Ile kosztuje prawo jazdy dla takich kandydatów? Dowiesz się z naszego cennika.

Na kursy prawa jazdy kat. B w ośrodku szkoleniowym MOBIL auto może się zapisać każdy, kto ma odpowiednią motywację do ukończenia szkolenia i zdania egzaminu, a także:

• ukończył 18 lat (ma 17 lat i 9 miesięcy oraz pozwolenie rodziców lub opiekunów na udział w szkoleniu),
• uzyskał pozytywną opinię lekarza,
• założył Profil Kandydata na Kierowcę w wydziale komunikacji w Szczecinie.

Zakres kursu

Kursy na prawo jazdy kat. B jest organizowany i prowadzony w zgodzie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców. W myśl tego dokumentu zajęcia na kursie kat. B obejmują:

• 30 godzin zajęć teoretycznych,
• 30 godzin zajęć praktycznych.

Teorię można zaliczyć za pośrednictwem platformy e-learningowej, jeśli wybierzesz tę opcję kursu. Stwarzamy też możliwość skorzystania z zajęć dodatkowych lub rozszerzonej formy kursu (40 godzin) oraz organizujemy wykłady indywidualne.

Część teoretyczna kursu na prawo jazdy kat. B obejmuje tematy takie jak:

• budowa, eksploatacja oraz obsługa auta,
• ogólne zasady bezpiecznego poruszania się po drodze,
• zagrożenia dla bezpieczeństwa jazdy ze strony kierowcy,
• zasady oceny warunków drogowych,
• bezpieczeństwo dzieci i dorosłych podczas jazdy,
• znajomość znaków drogowych,
• podstawowe manewry,
• zasady poruszania się po rondach i skrzyżowaniach,
• oświetlenie pojazdu,
• dokumentacja i kontrole drogowe,
• pierwsza pomoc przedmedyczna,
• postępowanie po wypadku lub kolizji drogowej,
• typowe błędy kierowców.

Zajęcia są zakończone egzaminem wewnętrznym, którego zaliczenie jest równoznaczne z dopuszczeniem do jazd praktycznych.
Podczas szkolenia praktycznego na prawo jazdy kat. B kandydat poznaje i ćwiczy rozmaite manewry oraz uczy się prowadzenia pojazdu w różnych warunkach drogowych. W programie są między innymi elementy takie jak jazda sportowa, z nawigacją i ekologiczna, ruszanie ze wzniesienia czy parkowanie.
Po zakończeniu zajęć oraz zaliczeniu egzaminu wewnętrznego uczestnik kursu może zapisać się na egzamin państwowy.

Uprawnienia:

Prawo jazdy kat. B uprawnia do prowadzenia:

• pojazdów samochodowych o dmc nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu lub motocykla, 
• pojazdów samochodowych z przyczepą o dmc nieprzekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego i łącznej dmc zespołu do 3,5 t,
• mikrobusem do 9 miejsc siedzących, 
• ciągnikiem rolniczym.
• pojazdem wolnobieżnym796 396 396