Kursy jazdy po angielsku i niemiecku - Szczecin

Umiejętność prowadzenia samochodu przydaje się podczas wypełniania obowiązków zawodowych. Jest także sporym udogodnieniem dla osób, które pochodzą zza granicy, a przebywają dłużej w naszym kraju w celu nauki, pracy lub z innych powodów. To dla nich przygotowaliśmy szkolenia na kategorię B prowadzone w języku angielskim lub niemieckim. Cieszą się one dużą popularnością m.in. dlatego, że są tańsze niż w krajach UE. Ile kosztuje prawo jazdy realizowane w jednym z tych języków? Szczegóły znajdziesz w cenniku szkoły jazdy.

 

Jak wygląda kurs i egzamin w językach obcych?

Zajęcia teoretyczne po niemiecku lub angielsku są realizowane na platformie e-learningowej. Poza starannie przygotowanymi materiałami kandydat ma również możliwość komunikowania się z instruktorem prowadzącym, który odpowiada na wszelkie pytania. Doskonała znajomość języków obcych naszych instruktorów i instruktorek ułatwia również komunikację podczas realizacji części praktycznej kursu.

Na kurs jazdy kat. B w języku obcym zapraszamy również Polaków, którzy dobrze posługują się jednym z tych języków i przy okazji chcą potrenować swoje umiejętności w praktyce.

Egzaminu teoretyczny, tak jak szkolenie, odbywa się za pomocą komputerów, gdzie istnieje możliwość wybrania niemieckiej lub angielskiej wersji językowej. W trakcie egzaminu praktycznego w samochodzie poza egzaminatorem obecny jest tłumacz, który wyjaśnia polecenia egzaminatora.

 

Kiedy obcokrajowiec może wyrobić prawo jazdy w Polsce?

Zgodnie z przepisami prawo jazdy zdobyte w jednym z państw Unii Europejskiej jest ważne na terenie wszystkich krajów UE. Dlatego też w Polsce legalne prawo jazdy mogą otrzymać obcokrajowcy zamieszkujący UE. Obywatele innych krajów, którzy chcą ubiegać się o wydanie prawo jazdy na terenie Polski, muszą jednak spełnić kilka warunków. Są one wyszczególnione w art. 90 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Prawo jazdy w Polsce może otrzymać osoba, która:

  • przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez co najmniej 185 dni w każdym roku kalendarzowym ze względu na swoje więzi osobiste lub zawodowe albo przedstawi zaświadczenie, że studiuje od co najmniej pół roku;

Ponadto kandydat do egzaminu na prawo jazdy musi spełniać pozostałe, standardowe wymogi, takie jak wymagany dla danej kategorii wiek, brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i brak przeszkód natury psychologicznej, o ile takie orzeczenie jest wymagane. Niezbędne jest także ukończenie szkolenia w trybie podstawowym lub na kursie ekspresowym.+48 732 582 582