Bycie kierowcą to jedna z tych umiejętności, która ułatwia codzienne życie. Mając prawo jazdy, nie jesteśmy uzależnieni od komunikacji miejskiej i nie musimy martwić się o to, czy zdążymy na autobus.

Dojazdy do pracy, szkoły czy na uczelnię zabierają mniej czasu i są dużo bardziej komfortowe. Jednak, aby móc prowadzić samochód trzeba spełnić określone warunki. Odbycie kursu i zdanie państwowego egzaminu jest podstawą uprawniającą do siadania za kierownicą. Niestety, nie wszyscy mogą się ubiegać o taką możliwość, gdyż uzyskanie prawa jazdy uzależnione jest m.in. od osiągnięcia odpowiedniego dla danej kategorii wieku. Co więcej, nie zawsze oznacza to przekroczenie 18 roku życia.

Jakie warunki należy spełnić, aby zostać kierowcą?

Szkoły nauki jazdy każdego roku przyjmują na kursy tysiące osób. Ci, którzy chcą uzyskać uprawnienia kierowcy, muszą wykazać, że ukończyli wymagany wiek umożliwiający przystąpienie do nauki prowadzenia pojazdu w określonej kategorii. Tym samym, aby móc ubiegać się o prawo jazdy należy mieć skończone:

  • 16 lat dla kategorii: A1, B1,T,
  • 18 lat dla kategorii: A, B, B+E, C, C+E, C1, C1+E,
  • 21 lat dla kategorii: D, D+E, D1, D1+E,
  • *19 lat dla kategorii: D, D1 – dotyczy wyłącznie żołnierzy zasadniczej służby wojskowej.

Oprócz wieku kluczowe jest także uzyskanie zaświadczenia lekarskiego, które nie wskazuje przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów, a także, jeśli jest ono wymagane, orzeczenia psychologicznego o braku zastrzeżeń psychologicznych, które mogłyby uniemożliwić naukę jazdy. Po spełnieniu tych warunków zainteresowani mogą zapisać się na kurs w wybranej przez siebie szkole nauki jazdy, gdzie muszą przejść szkolenia teoretyczne i praktyczne zgodnie z obowiązującą liczbą godzin przeznaczonych na przygotowanie do egzaminu. W województwie zachodniopomorskim kursy podstawowe i doszkalające przeprowadza m.in. Szkoła nauki jazdy w Szczecinie i Barlinku.

Kto nie może przystąpić do kursu na prawo jazdy?

Na kurs zapisać nie mogą się osoby, które nie osiągnęły wymaganego wieku lub nie uzyskały zgody lekarza zaświadczającego o braku przeciwwskazań. Najczęstszym powodem niewydania tego rodzaju zgody jest stwierdzenie aktywnej formy uzależnienia od alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu. Ponadto zostanie kierowcą uniemożliwić może też prawomocny wyrok sądu dotyczący zakazu prowadzenia pojazdów maszynowych oraz orzeczenie kolegium do spraw wykroczeń. W innych przypadkach nie znajduje się uzasadnienia, co do konieczności ograniczenia możliwości ubiegania się o prawo jazdy.