Uzyskanie prawa do prowadzenia pojazdów wymaga określonych kwalifikacji. Osiągnięcie koniecznego wieku dla danej kategorii, brak lekarskich przeciwwskazań i zapisanie się na kurs zakończony państwowym egzaminem to trzy kluczowe elementy uprawniające do bycia kierowcą.

Jednak oprócz tego zapisy na naukę jazdy wiążą się z ponoszeniem odpowiednio wysokich kosztów na rzecz szkoły przeprowadzającej naukę jazdy oraz opłat związanych z egzaminem czy wydaniem dokumentów. W całym kraju funkcjonuje wiele ośrodków kształcenia kierowców, w których ceny bywają bardzo rozbieżne. Warto wiedzieć, ile należy zapłacić za naukę jazdy oraz co determinuje wysokość opłaty za lekcje z instruktorem.

Jaką kwotę trzeba wydać na kurs prawa jazdy?

Pierwszym wydatkiem ponoszonym przez kursanta jest opłata za oświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do prowadzenia pojazdu. Ceny takich deklaracji wahają się w zależności od miejsca ich wydania. Drożej za nie zapłaci się w dużych miastach, jednakże w mniejszych miejscowościach takie opłaty też nie są niskie. Za aktualne badanie lekarskie oceniające zdolność do kierowania samochodem należy zapłacić nie mniej niż 200 złotych. Z kolei ci, którzy ubiegają się o prawo jazdy innych kategorii niż B, muszą być świadomi tego, że stawki za oświadczenia lekarskie i orzeczenia psychologiczne są znacznie wyższe.

Kolejną kwestią jest wybór szkoły nauki jazdy. Chcąc zdobyć profesjonalne umiejętności u boku doświadczonych instruktorów, należy liczyć się z opłatami sięgającymi nawet ponad 2500 złotych za podstawowy kurs. Oczywiście znajdą się też ośrodki szkolenia kierowców, które w swojej ofercie mają naukę jazdy za ok. 1300 złotych. Niemniej jednak warto w tej sytuacji mieć na uwadze fakt, iż bardzo często wysokość opłat za kurs idzie w parze z jego jakością. A kompetentnie przeprowadzone przez specjalistów lekcje przekładają się na efektywniejsze zdawanie egzaminu państwowego.

Koszty kursów rozszerzonych z kolei są wyższe i również zależą od indywidualnych stawek ustalanych przez szkoły nauki jazdy. Dla przykładu w ofercie ośrodka szkolenia kierowców w Szczecinie lub Barlinku znajdą Państwo aktualne ceny za kursy prawa jazdy. W przeciwieństwie do opłat za szkolenie, stałe są koszty egzaminów. W roku 2020 za egzamin teoretyczny należy zapłacić 30 zł, a za praktyczny – 140 zł. Każde niepowodzenie natomiast generuje dodatkowe opłaty w takiej samej wysokości jak za pierwsze podejście.

Ile kosztuje wrobienie dokumentu prawa jazdy?

Ostatnim wydatkiem związanym ze zdobywaniem kwalifikacji do prowadzenia pojazdów jest opłata za wydanie dokumentu prawa jazdy. Zdanie egzaminu upoważnia kursanta do ubiegania się o wyrobienie dowodu poświadczającego zdobyte uprawnienia.  Po złożeniu wniosku do urzędu należy liczyć się z kosztami 100,50 zł. Ta cena jest stała i obowiązuje w całym kraju. Różne są za to wydatki ponoszone w związku z obowiązkową wizytą u fotografa, który wykonuje zdjęcia do dokumentu. W zależności od indywidualnie ustalanych stawek, za fotografie do prawa jazdy należy zapłacić od 20 do 50 złotych.